Edukacja Indeksy Giełdowe ES.FXMAG.com

Akcje, waluty, surowce to nie jedyne walory na jakich jako inwestorzy mamy możliwość zarabiania. Bardzo często zamiast podawać przykłady pojedynczych spółek, które miałyby mówić o tym czy mamy do czynienia z hossą czy bessą na rynku posługujemy się indeksami giełdowymi.  

Co to są indeksy giełdowe?

Indeks giełdowy - wartość, która obliczana jest na bazie wyceny akcji wybranych spółek giełdowych. Daje możliwość przedstawienia panującej na giełdzie koniunktury i/lub przedstawia kondycję określonego sektora spółek.

Co pokazuje nam indeks giełdowy? Jako miara statystyczna, przedstawia nam w jaki sposób zmianie ulegają ceny wyselekcjonowanych spółek. Oczywiście w określonym czasie. Analiza indeksu giełdowego niejednokrotnie stanowi filtr i daje nam wartość dodaną w postaci kierunku, w którym zmierza szersza grupa akcji.

Ciekawe jest to, że indeksy giełdowe służy głównie do zademonstrowania zmian cen w krótkim okresie. Dopiero z czasem indeksy giełdowe zaczęły przybierać rolę istotnego długoterminowego narzędzia, które informuje nas o kondycji wybranego rynku.

Rynek indeksów giełdowych sięga początków XX wieku. Jednak pod kątem handlowym rozwój nastąpił dopiero w latach 80 XX wieku. To wtedy nastąpił rozwój kontraktów terminowych opartych właśnie o omawiane indeksy giełdowe.

Handlując na indeksach nie jednokrotnie mamy możliwość wykorzystania dźwigni finansowej. To powoduje, że inwestowanie na tych instrumentach staje się jeszcze bardziej ciekawe i emocjonujące.

Zarabianie spekulacją na indeksach giełdowych wymaga odpowiedniej wiedzy. FXMAG Edukacja Indeksy giełdowe powstała po to, żeby przybliż inwestorom tematykę indeksów giełdowych. Oprócz pojęć i schematów funkcjonowania indeksów giełdowych omówione zostaną również analizy i strategie handlowe.

Zapraszamy do kursów w dziale Edukacja indeksy giełdowe. Udanej lektury.


Artículos que deberían interesarte..