Edukacja Giełda Akcje ES.FXMAG.com

W dziale edukacji AKCJE znajdziesz materiały edukacyjne poruszające istotne tematy i problemy z rynku akcyjnego. W tym dziale poznasz dokładne funkcjonowanie rynku akcyjnego, jego uczestników, a także zapoznasz się z popularnymi strategiami handlowymi.

Akcja - definicja

Akcja to papier wartościowy, który jest emitowany przez spółkę akcyjną. Akcja daje m.in. prawo akcjonariuszowi (posiadaczowi akcji) do partycypowania w podziale zysku za ubiegły rok oraz uczestniczenia w WZA (Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy). Akcja może mieć dwojaką postać. Może funkcjonować w postaci dokumentu (dotyczy to spółek niepublicznych) lub może mieć charakter zdematerializowany (mowa tutaj o spółkach, które zostały dopuszczone do obrotu i są spółkami publicznymi). Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Akcja akcji nie równa i czasami na rynku występują tzw. akcje uprzywilejowane. Akcje, które nie posiadają dodatkowych przywilejów to tzw. akcje zwykłe.

Świat rynku akcyjnego pomimo tego, że jest publicznym, czyli spółki podają do publicznej wiadomości istotne informacje na temat ich działalności to mimo to skrywa wiele sekretów. Od dziesięcioleci rynek akcyjny przyciąga liczne grono spekulantów. Historii o szybkich i łatwych pieniądzach, które leżą na rynku akcyjnym nie sposób wymienić. Bo kto by nie chciał kupić tanio i sprzedać dużo drożej?

Dla inwestora indywidualnego wiedza z zakresu funkcjonowania rynku akcyjnego jest wiedzą kluczową, bez której nie jest w stanie sprawnie poruszać się po rynku. Dział Edukacja Akcje powstał po to, żeby dostarczać ponadczasową wiedzę w przystępnej formie.

Tematy z rynku akcyjnego podzielone zostały na odpowiednie kursy dzięki czemu jeszcze łatwiejsze będzie poruszanie się po meandrach inwestycyjnej wiedzy z zakresu rynku akcyjnego. 

 


Artículos que deberían interesarte..